Delo

Simon Gregorčič je v mladosti začel pisati lirične pesmi, ki jih je objavljal v takratnih literarnih revijah, kot so bile na primer Slovenski glasnik, Zgodnja danica, Zvon... Pisal je v romantičnem slogu, včasih je prehajal tudi v realizem. Najpogosteje je opisoval domovinsko, ljubezensko in življenjsko temo.

Pesmi Simona Gregorčiča so zbrane v štirih knjgah, ki so izhajale od leta 1882 do 1908.

  • Poezije I - 1882
  • Poezije II - 1888
  • Poezije III - 1902
  • Poezije IV - 1908 - izdana po njegovi smrti (uredil: Ksaver Meško)