Share

Eno dévo le bom ljubil

Eno dévo le bom ljubil,
Eni vedno zvest ostal,
Druge níkdar ne bom snubil,
Níkdar drugi srca dal.

Lépše ni v okrógu zêmlje,
Mila, ljuba je takó,
Da jo zlati zor objémlje,
Da smehljâ se ji nebó.

Čistost béla jo odéva
In zvestôba pás je njen
Blágo srčece ogréva
Ji ljubêzni svét plamén.

Njó le bom ves čas življênja
Ljubil iz srcá globin:
Ljuba môja je - Slovênja,
Jaz pa Slave zvést sem sin!


Kratek opis pesmi

Pesem Eno dévo le bom ljubil na prvi pogled nedvomno izgleda kot ljubezenska pesem - v prvih treh kiticah se nam pred očmi nenehno slika Dragojila Milek, Gregorčičeva skrita ljubezen. Šele v zadnjih dveh verzih zadnje kitice pesnik razkrije, da gre v resnici za ljubezen do domovine. Takšen stil je za Simona Gregorčiča pravzaprav tipičen, saj tudi v mnogih drugih pesmih šele na koncu ugotovimo, da je pesem pravzaprav domoljubna - na primer Znamenje in Naš čolnič otmimo!.


Uglasbitev pesmi Eno dévo le bom ljubil

Pesem Eno dévo le bom ljubil imamo na voljo tudi v čudoviti uglasbljeni izvedbi, uglasbil jo je skladatelj Hrabroslav Volarič. Spodaj sta dva posnetka: v prvem primeru gre za zborovsko različico v izvedbi Okteta Simon Gregorčič in sodelujočih zborov, druga pesem pa je v izvedbi skupine Hervardi.


Razlaga pesmi Eno dévo le bom ljubil

Eno dévo le bom ljubil je na prvi pogled prav gotovo ljubezenska pesem, saj na to nakazuje že naslov, a že po površnem branju ugotovimo, da gre pravzaprav za domovinsko pesem. Podobne "zvijače" se Gregorčič poslužuje tudi v nekaterih drugih pesmih, na primer v pesmi Znamenje.


Komentarji