Share

Naš narodni dom

Naš sveti dom bil strt je v prah,
Vsi kamni razmetani;
Oh, raslo trnje, rasel mah
Po groblji je teptani.
Plah lazil preko razvalin
Je – tujcem rob! – domači sin,
In lil solzé je vroče,
Solzé vnebovpijoče.

Zdaj sólze stran! Orodje v dlan!
Dom znova vstati mora,
Oj dom krasán, tako postran,
Da bo za vse prostora:
Za brate naše rodne vse,
Zapadne in pa vzhodne vse, In s severa in juga –
To krasna bo zadruga!

Dovolj nam kamnov je pobral
Sovrag za svoje hrame;
Odslej pa z naših svetih tal
Ne enega ne vzame.
Naš kamen slednji nam je svet
In čuval bo Sloven ga vnet;
Naš dom naj z njim se viša,
Ne vragov naših hiša!

Pač bo zagnal sovražnik hrum;
A kaj nam srd sovraga!
Razum naš, bratje, in pogum
Sovrage vse premaga.
Orodje v desni, v levi meč,
Svoj dom gradimo, se boreč,
Napadnik mora pasti,
Naš sveti dom pa vzrasti!

Ne bo nas več tujčin teptal,
Ne tlačil nas krvavo;
Naš rod bo tu gospodoval,
Naš jezik, naše pravo!
Pod streho našo tuji rod
Naj gost nam bo, a ne gospod;
Mi tu smo gospodarji
In Bog in naši carji!
Dom skupno bo ognjišče nam
In skupno delališče,
On skupen bo nam božji hram,
In skupno bo branišče!
Le vkup, le vkup kamnarji zdaj,
Na delo vsi zidarji zdaj,
Ime si proslavite,
Dom skupni nam zgradite!

Učakal rad bi srečni dan,
Dan našega združenja,
Bi zrl kako en krov prostran
Čez dom se ves razpenja.
Naš prapor bi na krov pripel,
Dom blagoslovil bi vesel:
"Bog živi vse Slovene
Pod streho hiše ene!"


Kratek opis pesmi Naš narodni dom

Gregorčič je začel Naš narodni dom pesniti že v začetku leta 1882, a je z delom in naposled objavo odlašal še dve leti. Skrbelo ga je, da bo domoljubna pesem narobe sprejeta, ne le med nasprotniki zedinjenja slovenskega naroda, temveč tudi med tistimi, ki so si za združitev prizadevali po drugih poteh. Pesnik je svoje delo leta 1884 poslal uredniku Slovana Antonu Trstenjaku z naročilom, naj pesem objavi s podnaslovom Zedinjena Slovenija ter s kratkim uredniškim uvodom, ki bi odpravil nesporazume in omilil kritike nasprotnikov - pesem je izšla brez uvoda in brez podpisa.


Komentarji