Share

Ti meni svetlo sonce

Ti meni svetlo sonce,
a jaz sem mesec tvoj,
od tebe luč dobivam,
od tebe ogenj svoj.

Ko tvoja luč mi sije,
svetal mi je obraz,
ko žar mi tvoj zatone,
obda me mrak in mraz.

Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremljuje
te vedno in povsod!

Neznanska moč me vleče
do tebe, sladka stvar -
doseči pa ne morem
nikdar te, oh, nikdar!


Razlaga pesmi Ti meni svetlo sonce

Motivno tematska analiza

Gregorčičeva pesem Ti meni svetlo sonce je pesem z ljubezensko tematiko. Kot večina drugih njegovih pesmi s to tematiko, tudi ta govori o njegovi neuslišani ljubezni, ki jo je gojil do učiteljice Dragojile Milek. V vsaki kitici pesmi pesnik sporoča, da mu je Dragojila "svetlo sonce", torej da mu daje upanje, smisel življenja, da ga brez nje "obda mrak in mraz". V zadnji kitici še enkrat poudari svojo navezanost nanjo, nato pa sledi zaključek "doseči pa ne morem nikdar te, oh, nikdar!", kar jasno prikazuje položaj, v katerem se je takrat Simon znašel. Bil je namreč duhovnik, zato ni smel imeti ljubezenskih zvez, prav tako je bila ta prepovedana Dragojili, ki je bila učiteljica. Oba sta vedela, da njuna zveza ne more uspeti, zato sta se tudi zavedno razšla.
Ta motiv Gregorčič uporabi še v mnogih drugih ljubezenskih pesmih, najbolj podobna je verjetno pesem Kropiti te ne smem.

Slogovno oblikovna analiza

Pesem Ti meni svetlo sonce je polna metafor in prispodob, v nekaterih primerih bi lahko govorili celo o simbolih. Primera teh sta na primer že v prvi kitici "svetlo sonce" in "mesec".
Poleg teh slogovnih sredstev je prisotna še inverzija (zamenjan besedni red): "mesec tvoj", "luč dobivam"...
V pesmi so prisotni tudi nagovori, ki so pravzaprav temelj pesmi, na primer "Ti meni svetlo sonce", "Ko tvoja luč mi sije"...
V zadnji kitici pa se pojavi še eksklamacija (vzklik): "doseči pa nemorem nikdar te, oh, nikdar!"
Od ponavljanj se pojavita anafora: "od tebe luč dobivam, od tebe ogenj svoj." in epanalepsa: "nikdar te, oh, nikdar!"
Rima je prosta in deloma prestopna: ABCB


Komentarji