Share

Ujetega ptiča tožba

Oj, zêmlja šírna, zêmlja lépa,
Ti vsa si bila moja last;
Zdaj ózka kletka me zaklépa,
Ko vjél sem se v nesréčno past.

Ostrigli, oh, so mi peroti,
Da ní mi môči v sinji zrak,
Čez hrib in dol - gorjé siróti -
Ne nôsi več me vzlèt krepák.

Ne nôsi več me v lóg košati,
Kjer mnog prebíva zvest mi drug,
Ní môči mi v jesêni z brati
S teh vélih trat na cvétni jug.

Z ognjênim jeklom umoríli
So mi nebéško luč očí,
Da bôžjih čud v prirode krili
Užívati mi môči ní.

Okó siroti oslepljêni,
Okó edíno je - spomín,
A on ni vír tolažbe mêni,
Spomín mi vír je bolečín.

Za mano ure sónčne sréče,
Pred máno grôza tèmnih dní,
Krog mène sténe véčne jéče, -
Pa naj spomín me veselí?!

Zdaj sénčni gaj se v cvét odéva,
Oj senčni gaj, moj rojstni raj;
Glasnó tam bratov zbor popéva,
Tu moj izgublja se vzdihljáj.

Z družíco drug tam prôsto léta,
Izbrál si gósto je drevó,
In drôbno gnézdo skrbno spléta,
Da spal bi nežni rod mehkó.

A mêni svét je vès odcvetel,
Zaprt in slep sem samotár,
Nikdar ne bódem gnezda pletel,
Gojíl mladíčev nikedár.

Mrjè mi v ječi srce vbogo,
Brezcvétna gine mi mladóst,...
Pač mnogo vzéli ste mi, mnogo,
Ko zláto vzéli ste prostóst.

A enega mi vzéli níste,
Pa mi ne vzamete nikdár:
To pésmi so srebrno-čiste,
To je glasóv nebeški dar.

Samôtno v kletki bom popéval,
Doklèr ne póči to srcé;
Vam dušo mrzlo bom ogréval,
In sêbi bom hladíl gorjé!


Kratek opis pesmi

Pesem Ujetega ptiča tožba gotovo spada med tiste bolj znane Gregorčičeve mojstrovine, in to povsem zasluženo. Gre sicer za žalostno pesem, ki govori o pesnikovi življenjski usodi - v besedilu lahko prepoznamo nekatere momente iz življenja Simona Gregorčiča, ki jih je pesnik obžaloval tudi v drugih pesmih. V prvi vrsti govori pesem Ujetega ptiča tožba o izgubi svobode, kakršno je pesnik doživel s selitvijo iz planinskega raja in tudi z izbiro duhovniškega poklica. Slednjega pesnik v tej pesmi le posredno omenja, tako kot v nekaterih drugih pesmih (Kako srčno sva se ljubila, Ti meni svetlo sonce, Kropiti te ne smem), ko objokuje svojo nesrečno ljubezen. Poleg vsebine navdušuje tudi pesniški slog, ki skozi subjekt ujetega ptiča priča o pesnikovi nadarjenosti.


Komentarji