Življenjepis

Simon Gregorčič

Simon Gregorčič je bil rojen 15. oktobra leta 1844, v kmečki družini v vasi Vrsno. Bil je drugi otrok očeta Jerneja in matere Katarine. V otroštvu je po okoliških planinah pasel čredo očetovih ovac. Šolal se je sprva v vasi Libušnje, nato pa se je vpisal na gimnazijo v Gorici. Po končani gimnaziji se je vpisal v semenišče in se odločil postati duhovnik. Novo mašo je daroval že leto pred zaključkom študija, 27. oktobra 1867 v cerkvi Svetega Duha na Libušnjem.

Svojo prvo službo je opravljal leta 1868 kot kaplan v Kobaridu. Že takrat je bil zelo priljubljen in ljudje so ga imeli radi. Leta 1873 je bil premeščen v Rifenberk, kjer pa se mu ni godilo dobro. Tamkajšnji župnik ga ni posebej maral in tudi delo je bilo težje, kar je bilo zelo hudo za njegovo šibko zdravje. Kljub temu je bil pesnik z domačini v dobrih odnosih, o čemer piše tudi v pesmi Slovo od Rifenberka. Zaradi šibkega zdravja se je predčasno upokojil. Živel je v Rifenberku, Gorici in Logatcu, nato pa je sprejel službo vikarija v Gradišču, kamor se je leta 1882 tudi preselil.

Takrat je izšla tudi prva knjiga njegovih poezij. Ta knjiga je že ob izidu požela velik uspeh, saj je bilo prvih 2000 izvodov razprodanih že v nekaj mesecih, kar je bilo za tiste čase izjemno. Gregorčič je imel tudi nekaj kritikov, predvsem dr. Anton Mahnič mu je očital, da so njegove pesmi neprimerne bodisi z moralnega, verskega ali zgolj estetskega vidika. Ta kritika je pesnika zelo prizadela in je ni pozabil do smrti.

Dokončno se je upokojil leta 1899. Dve leti za tem je nevarno zbolel, vendar si je opomogel. Med boleznijo in po njej je napisal predsmrtnice in posmrtnice, ki jih je izdal v tretji knjigi Poezij. Po tem se njegovo zdravje ni več izboljševalo. 16. novembra leta 1906 je Gregorčiča med mašo zadela kap. Nekaj dni po tem je še okreval, vendar je nato dobil pljučnico, ki je ni uspel preboleti. Umrl je 24. novembra leta 1906. Čeprav si je želel skromnega pogreba, so mu priredili veliko in svečano procesijo od Gorice do njegovih rojstnih krajev. Pokopan je na pokopališču ob cerkvici sv. Lovrenca v vasi Smast blizu svojega rojstnega kraja.